Thông tin liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Phát triển hệ thống
Trung tâm tin học
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương
Số điện thoại: 0422202398
Email: PTHT@moit.gov.vn
Quản lý người dùng hệ thống

Đăng nhập