Thông tin liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng giải pháp và Công nghệ
Trung tâm Tin học và Công nghệ số
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương
Số điện thoại: 0422202398
Email: PTHT@moit.gov.vn
Quản lý người dùng hệ thống

Đăng nhập